• 030 666 77 33
  • info@huidzinnig.nl

Privacy

Privacy

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die HuidZinnig! verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van HuidZinnig!, of om een andere reden persoonsgegevens aan HuidZinnig! verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
HuidZinnig! skin care center, Europaweg 48, 3451 H.G. Te Vleuten, 030-6667733, KvK: 61252700.
De salon is bereikbaar via info@huidzinnig.nl

2. Welke gegevens verwerkt HuidZinnig! en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum 

b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer, e-mailadres,
d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
e) Voor – en na foto’s

2.2 HuidZinnig! verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,

b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van HuidZinnig!;

c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, worden alleen gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:
HuidZinnig! kan je naam en e-mailadres gebruiken om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van HuidZinnig! te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
HuidZinnig! verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft HuidZinnig! passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt HuidZinnig! gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de eigenaresse van HuidZinnig! kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. HuidZinnig! zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop HuidZinnig! je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van HuidZinnig! via info@huidzinnig.nl.

6. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.